stud

velg

< Her kan du få en del forklaringer på hvordan nettundervisning foregår + mm.

< Franskstudier i Halden >

Studere fransk ? Studere via internett, som nettundervisning ? Du er nå kommet på hovedsiden til Franskseksjon (både fransk for lærerutdanningen (skolen) og generell fransk). Du vil finne lenker til sider om våre studier, opptak, om lærerne, kurs, bilder og mer.
Mer info her om våre studier (slides + lyd; spørsmål og svar)
Info om våre studier Lenker til lærere Emner, kurs og diverse

> Fransk: årstudium online, generell fransk eller fransk for skolen

> Påbygning i fransk 30 poeng

> BA i kommunikasjon, med fransk

> BA i språk, samfunnsfag og kultur, med fransk

> Språktest TEF

> Andre Avias og min blogg

> Guri Barstad (fra 2012)

> Jacky Billeau

> Emerentze Bergsland

> Pierre Lederlin (pensjonist i 2013)

> La France des régions (JB)

> Fronter

> Fransklæreren

> Språkkonferanser i 2009 og 2011.
Og sist, konferanse 16. mars 2013
. Se på bloggen vår! Neste i 2015.

HiØs hjemmeside Fransk
oppdatert: :03.02.15
Hovedside - Tel: 69 21 50 00 - Franskseksjon: 69 21 52 57 - Nettsider: André Avias